Slovenia x,y z: 45.80377,15.16690 m

 1. Novo mesto SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 2. Novo mesto SI 8000 SI
 3. Novo Mesto SI 8000
 4. Trška Gora SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 5. Dolž SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 6. Novo mesto SI 8000
 7. Križe SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 8. Prečna SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 9. Smolenja vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 10. Črmošnjice pri Stopičah SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 11. Ždinja vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 12. Golušnik SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 13. Birčna vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 14. Veliki Slatnik SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 15. Stranska vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 16. Petelinjek SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 17. Potov Vrh SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 18. Mali Slatnik SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 19. Gorenje Kamenje SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 20. Veliki Orehek SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 21. Dolnja Težka Voda SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 22. Stranska vas SI 8000 Osrednjeslovenska
 23. Hrušica SI 8000 Primorsko-notranjska
 24. Gorenje Karteljevo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 25. Koroška vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 26. Češča vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 27. Gorenje Kamence SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 28. Hrib pri Orehku SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 29. Vinja vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 30. Globočdol SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 31. Veliki Cerovec SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 32. Verdun SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 33. Podgrad SI 8000
 34. Kuzarjev Kal SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 35. Dolenje Karteljevo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 36. Zajčji Vrh pri Stopičah SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 37. Hrušica SI 8000 Goriška
 38. Trška Gora SI 8000
 39. Daljni Vrh SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 40. Suhor SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 41. Jurna vas SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 42. Dolenje Kamenje SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 43. Mali Orehek SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 44. Zalog SI 8000 Goriška
 45. Šentjošt SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 46. Srebrniče SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 47. Vrh pri Ljubnu SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 48. Gorenje Lakovnice SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 49. Konec SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 50. Sela pri Zajčjem Vrhu SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 51. Mala Cikava SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 52. Dolenje Lakovnice SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 53. Hrušica SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 54. Križe SI 8000
 55. Mali Podljuben SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 56. Gorenje Mraševo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 57. Hudo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 58. Rakovnik pri Birčni vasi SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 59. Škrjanče pri Novem mestu SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 60. Dolnje Mraševo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 61. Boričevo SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 62. Zalog SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 63. Črešnjice SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 64. Vrhe SI 8000 Savinjska
 65. Mali Cerovec SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 66. Mihovec SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 67. Iglenik SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 68. Brezovica pri Stopičah SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 69. Petane SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 70. Rajnovšče SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 71. Jama SI 8000 Goriška
 72. Hudo SI 8000 Goriška
 73. Jama SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 74. Vrhe SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 75. Podgrad SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 76. Sevno SI 8000 Jugovzhodna Slovenija
 77. Podgrad SI 8000 Primorsko-notranjska
 78. Podgora SI 8000 Osrednjeslovenska
 79. Otočec SI 8000
 80. Šentjernej SI 8000
 81. Križe SI 8000
 82. Šmarješke Toplice SI 8000
 83. Češča vas SI 8000
 84. Konec SI 8000
 85. Novo mesto - dostava SI 8000
 86. Gornja Težka Voda SI 8000 Jugovzhodna Slovenija-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode Slovenia.

for more information Contact us!